İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi – İllik Hesabat 2006

İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin (İTM) davamlı olaraq ötən il fəaliyyəti haqqında hesabat hazırlayıb və ictimaiyyyətə təqdim edib.

2006-cu il üzrə illik hesabat fayl şəklində