“Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflığın üç bucağı”

2004-cü ildən “Mədən sənayesində Şəffaflıq təşəbbüslərinə” məsul olan hökümət komissiyası , bu təşəbbüsün inkişafına dəstək vermək məqsədilə yaradılan QHT Koalisiyası ölkənin neft-qaz bölməsində fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərlə qarşılıqlı anlaşma Memordanumu imzalayaraq əməkdaşlığa başladı.
Bu Kitabda Memordanumun iştirakçısı olan 3 tərəfin problemə və bir-birlərinə münasibətlərini təcəssüm etdirən baxışları təqdim olunur.

Kitab tam fayl şəklində