Dövlət büdcəsi: Səhiyyə xərcləri

Bir kitabda bu qədər şəxsin bilavasitə bu sahə ilə bağlı milyonların marağını nəzərə alaraq dövlətin baş maliyyə reanına geniş şərh verməyi lazım bildikdə ümid edirik Ki, bu şəffaflığa hər kəsin öz hüququnu və dövlət, cəmiyyət qarşısında borcunu daha yaxşı anlamağa imkan verəcəkdir. Büdcə tələblərinin, bu sahədə iqtisadi-sosial inkişaf prosesinin tənzimlənməsində, səhiyyə xidməti səviyyəsini yüksəltməkdə cəmsiyyət üzvlərinin fəal iştirakını təmin edəcəkdir. Və eyni zamanda dövlət orqanlarının səhiyyə sahəsində aparılaraq islahatları sürətləndirməyə, tibb xidmətlərinin maddi təminatını yaxşılaşdırmağa vadarlandırıcaqdır. Amerika və inkişaf etmiş Avropa ölkələrini demirik «Azərbaycan səhiyyə sahəsində adambaşına xərclərin səviyyəsinə görə keçmiş sovet məkanı ölkələri olan - Rusiyadan, qazaxıstandan, Belarusdan geri qalır (Belarusdan 17 dəfə). Dövlət gəlirlərinin föqalədə surətlə artımı qarşıdakı illərdə bu problemin həllini gerçəkləşdirməyə imkan verəcəyini reallaşdırır.....

Kitab tam fayl şəklində