Bələdiyyənin sosial inkişaf proqramı

Kitabda bələdiyyənin sosial-iqtisadi inkişaf proqramının hazırlanması üçün zəruri olan metodiki və təcrübi yanaşmalar təqdim olunub. Bərdə və Xanərəb bələdiyyələrin konkret timsalında bələdiyyənin inkişaf proqramının nümünələri verilib.

Kitab tam fayl şəklində